Skip to content

Cooperarea pentru Dezvoltare

Această pagină este adresată politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare. Ne propunem să vă oferim o gamă vastă de informaţii cu privire la acest domeniu, axate cu precădere pe tinerii din întreaga lume.

Cooperarea pentru dezvoltare este una dintre politicile comune ale Uniunii Europene, aparţinând pilonului comunitar, iar demersul Comisiei Europene în acest sens este complementar politicii naţionale. Prin intermediul politicii de cooperare pentru dezvoltare, Uniunea Europeană acordă asistenţă oficială statelor în curs de dezvoltare, UE fiind cel mai mare donator din lume.

La 1 ianuarie 2007, România s-a angajat să se implice activ în politica de cooperare pentru dezvoltare, asumându-şi responsabilitatea acordării de asistenţă bilaterală şi multilaterală statelor în curs de dezvoltare. În calitatea sa de nou membru UE, România a urmărit să reducă şi pe viitor să contribuie la eradicarea sărăciei, prin susţinerea dezvoltării economice, consolidării democraţiei, a statului de drept etc. în ţările pe care şi le-a stabilit drept prioritare: Republica Moldova, Georgia şi Serbia.

România a devenit donator internaţional în cadrul politicii de asistenţă pentru dezvoltare (cooperare pentru dezvoltare), alocând finanţare din bugetul naţional activităţilor destinate cooperării pentru dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe fiind coordonatorul naţional al acestei politici. Obiectivele referitoare la asistenţa externă oferită de România sunt menţionate în Strategia Naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare elaborată de Ministerul Afacerilor Externe.

Unul dintre aspectele importante ale implementării politicii de cooperare pentru dezvoltare este reprezentat de implicarea organizaţiilor neguvernamentale pentru dezvoltare din România, iar un astfel de exemplu este dat de parteneriatul dintre Ministerul Român al Afacerilor Externe şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND).

Din anul 2016, cadrul național legal privind finanțarea pentru dezvoltare este reprezentat de Legea 213/2016, care reglementează acțiunile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară finanțate din bugetul de stat al României, cadrul programatic și instituțional, precum și cadrul de finanțare și implementare în domeniul politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

În cadrul documentului, unul din obiectivele strategice asumate de România constă în promovarea educației pentru dezvoltare (definită drept transferul de cunoștințe și abilități necesare în sensul respectării dreptului de acces al fiecărei persoane, de-a lungul vieții, la oportunitățile de înțelegere și asumare a preocupărilor la nivel mondial în domeniul dezvoltării), fiind în linie cu noile Obiective de Dezvoltare Durabilă, adoptate la nivel internațional în 2015.

infografic ODD_001

Informaţii oferite de FOND România.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Mircea Dinica permalink
    December 27, 2011 9:32 am

    Cooperarea pentru dezvoltare in Zona Internationala a Teritoriilor Submarine si in Oceanul Arctic reprezinta un model de cooperare internationala ;in baza Conventiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Marii din 1982 si a Acordului din 1994 si in conditiile cresterii cererii de metale,gaz si petrol pe piata mondiala si a depozitelor imense de asemenea resurse de pe platoul marin,cooperarea pentru dezvoltare impune asistenta tarilor cu tehnologie avansata de exploatare,in conditiile pietei libere sau a intreprinderilor mixte pentru participarea tarilor in curs de dezvoltare la rezolvare problemelor economiilor lor si ale economiei mondiale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: