Skip to content

Cooperare pentru Dezvoltare

Această pagină este adresată politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare. Ne propunem să vă oferim o gamă vastă de informaţii cu privire la acest domeniu, axate cu precădere pe tinerii din întreaga lume.

Cooperarea pentru dezvoltare este una dintre politicile comune ale Uniunii Europene, aparţinând pilonului comunitar, iar demersul Comisiei Europene în acest sens este complementar politicii naţionale. Prin intermediul politicii de cooperare pentru dezvoltare, Uniunea Europeană acordă asistenţă oficială statelor în curs de dezvoltare, UE fiind cel mai mare donator din lume.

La 1 ianuarie 2007, România s-a angajat să se implice activ în politica de cooperare pentru dezvoltare, asumându-şi responsabilitatea acordării de asistenţă bilaterală şi multilaterală statelor în curs de dezvoltare. În calitatea sa de nou membru UE, România a urmărit să reducă, şi pe viitor să contribuie la eradicarea sărăciei, prin susţinerea dezvoltării economice, consolidării democraţiei, a statului de drept etc. în ţările pe care şi le-a stabilit drept prioritare: Republica Moldova, Georgia şi Serbia.

România a devenit donator internaţional în cadrul politicii de asistenţă pentru dezvoltare (cooperare pentru dezvoltare) alocând finanţare din bugetul naţional activităţilor destinate cooperării pentru dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe fiind coordonatorul naţional al acestei politici. Obiectivele referitoare la asistenţa externă oferită de România sunt menţionate în “Strategia Naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare” elaborată de Ministerul Afacerilor Externe.

În ceea ce priveşte volumul asistenţei oficiale pentru dezvoltare, România, în calitatea sa de nou stat membru, va trebui să atingă pragul de 0.17% din VNB ca ODA (Official Development Assistance) până în 2010, respectiv 0.33% în 2015.

Unul dintre aspectele importante ale implementării politicii de cooperare pentru dezvoltare este reprezentat de implicarea organizaţiilor neguvernamentale pentru dezvoltare din România, iar un astfel de exemplu este dat de parteneriatul dintre Ministerul Român al Afacerilor Externe şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND).

În strategia pe care România şi-a stabilit-o în cadrul politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare, Educaţia pentru Dezvoltare semnifică un prim pas important în primul rând în creşterea implicării cetăţenilor în procesul de eradicare a sărăciei de orice tip şi în acţiuni promotoare ale justiţiei sociale. Astfel, în ariile tematice din cadrul Educaţiei pentru Dezvoltare intră: Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, drepturile copilului, dezvoltarea durabilă, drepturile omului, drepturile economice şi sociale, pace şi dezvoltare, asistenţa oficială pentru dezvoltare etc.

Informaţii oferite de FOND România.

One Comment leave one →
  1. Mircea Dinica permalink
    December 27, 2011 9:32 am

    Cooperarea pentru dezvoltare in Zona Internationala a Teritoriilor Submarine si in Oceanul Arctic reprezinta un model de cooperare internationala ;in baza Conventiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Marii din 1982 si a Acordului din 1994 si in conditiile cresterii cererii de metale,gaz si petrol pe piata mondiala si a depozitelor imense de asemenea resurse de pe platoul marin,cooperarea pentru dezvoltare impune asistenta tarilor cu tehnologie avansata de exploatare,in conditiile pietei libere sau a intreprinderilor mixte pentru participarea tarilor in curs de dezvoltare la rezolvare problemelor economiilor lor si ale economiei mondiale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: