Skip to content

Cum se consolidează cooperarea transfrontalieră între România și Republica Moldova?

October 26, 2015

FOND lansează cea de-a doua rundă a Fondului de Mobilitate pentru experți din societatea civilă România – Republica Moldova

Ca urmare a succesului primei runde lansată în anul 2014, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România – FOND lansează astăzi cea de-a doua rundă destinată experților din societatea civilă din cele două țări.

Runda a II-a a Fondului de Mobilitate este implementată de FOND cu sprjinul financiar al Ministerului român al Afacerilor Externe, prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

Obiectivul general Fondului de Mobilitate constă în transferul bilateral de experiențe, cunoștințe, bune practici între România și Republica Moldova, îmbunătățirea dialogului dintre cele două țări, stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesul de formulare al politicilor publice, dezvoltarea de proiecte comune și acțiuni în parteneriat care să răspundă obiectivelor de integrare ale R. Moldova în Uniunea Europeană, precum și obiectivelor României în contextul politicii de cooperare pentru dezvoltare.

Sunt încurajate acțiuni ce răspund priorităților strategice ale României în contextul asistenței pentru dezvoltare. În primul rând vor fi sprijinite activități din sfera tranziţiei spre democraţie: reconstrucţia statului, guvernanţă democratică, reforma administrativă, sprijinul pentru societatea civilă, dezvoltare locală și comunitară, integrarea europeană și accesarea fondurilor de pre-aderare, mass-media; rezolvarea conflictelor. De asemenea pot fi susținute și activități ale societății civile din domeniile mediu, educație și sănătate.

pentru mobilitățile individuale: participarea la conferințe și seminarii, întâlniri de lucru și de coordonare, activități de mentorat, consultanță și formare ale căror beneficiari sunt organizații ale societății civile sau comunitatea, sub condiția ca aplicanții să fie implicați ca persoane resursă și că pentru aceste activităti experții nu beneficiază de onorarii de consultanță din partea organizatorilor sau a unei terțe părti.

pentru grant-uri: activități ce vizează creșterea capacității organizaționale, îmbunătățirea rolului societății civile în cele două țări, creșterea vizibilității societății civile din România și Republica Moldova, activități de formare de tipul workshop-urilor, trainingurilor, seminariilor, vizite de studiu (grupuri de 2-5 persoane) în cele două țări, programe de intership în contextul priorităților tematice menționate mai sus.

Vor fi susținute acțiuni cu efect de multiplicare și replicare, cu rezultate cu impact pe termen mediu și lung. Se vor finanța cu precădere acele activități care au obiective concrete, transfer de expertiză, lucru pe proiecte concrete, training sau producerea unor rapoarte și studii.

Mobilitățile individuale vor fi procesate în măsura în care sunt trimise, nu există un termen limită pentru primirea lor.

Pentru grant-uri, termenul limită este 13 noiembrie 2015, ora 17.00.

Aplicațiile se primesc la adresa office@fondromania.org.

Informațiile detaliate privind procedura de obținere a finanțării,formularele de aplicație, calendarul se găsesc în documentele disponibile pe site-ul FOND – www.fondromania.org.

FOND reprezintă 39 de organizații neguvernamentale cu activitate vastă în domenii precum democrația și buna guvernare, drepturile copilului, mediu, migrație, tineret, servicii sociale și cu expertiză în țările din zona Mării Negre, Europa de Est, Balcani, Orientul Mijlociu și Africa.

Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului umanitar, de a creşte capacitatea organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare de politici publice şi activităţi de advocacy.

Pentru informaţii suplimentare:

Persoana de contact –  Adriana Zaharia, e-mail: adriana.zaharia@fondromania.org, telefon 0747798582, www.fondromania.org.

Comunicat de presa

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: