Skip to content

2015 – Anul european pentru dezvoltare, anul noilor Obiective de Dezvoltare Durabilă

September 10, 2015

La sfârșitul lunii septembrie 2015, mai precis între 25 – 27 septembrie, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea sa, un nou summit al Organizației Națiunilor Unite va fi organizat în orașul american New York cu prilejul adoptării noilor Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). În anul 2000, liderii politici din 191 de țări membre ONU, printre care și România, s-au întrunit în cadrul Summit-ului Mileniului, pentru a stabili cele 8 Obiective de Dezvoltare, ce au avut drept scop eradicarea la nivel global a sărăciei sub toate formele sale. După 15 ani, rezultatele eforturilor acestora au devenit din ce în ce mai vizibile, însă chiar dacă numărul persoanelor care trăiesc în condiții de sărăcie extremă s-a înjumătățit, scopul principal încă nu a fost atins.

Noua agendă globală pentru combatablogrea sărăciei pentru următorii 15 ani conține 17 noi Obiective de Dezvoltare, cu 169 indicatori, ce vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016.

Obiectivele se concentrează pe: eradicarea sărăciei în toate formele sale, la nivel global; eradicarea foametei; asigurarea asistenței medicale; asigurarea unei educații de calitate; garantarea egalității de gen; asigurarea unui sistem de administrare a apelor și avansarea sectorului energetic. De asemenea, se urmărește promovarea dezvoltării economice; construirea și consolidarea sistemelor infrastructurale; reducerea inegalităților; garantarea securității așezărilor omenești; asigurarea consumului și a modelelor de producție.

Totodată include combaterea schimbărilor climatice; conservarea resurselor marine; protejarea ecosistemelor terestre; promovarea societăților lipsite de conflicte prin facilitarea accesului la sistemul judiciar și nu în ultimul rând, consolidarea mijloacelor de implementare a tuturor Obiectivelor mai sus menționate, alături de revitalizarea Parteneriatului Global pentru Dezvoltare Durabilă .

Mai multe informații cu privire la implementarea acestora se pot găsi la adresa: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ .

România a contribuit în mod direct și activ la elaborarea celor 17 obiective menționate, luând parte la cele 30 de grupuri de țări membre UN, responsabile de acest lucru. Astfel, România a insistat pentru acordarea unei mai mari importanțe sectorului energetic, tinerilor și vârstnicilor, întreprinderilor mici și mijlocii, gestionării rațională a pădurilor, a deșeurilor și a apelor și conceptului de educație verde.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: