Skip to content

Vrei sa devii specialist cu diploma in dezvoltare internationala si asistenta umanitara? Inscrie-te la masterul organizat de SNSPA/ Termen limita 23 septembrie

September 18, 2013

Școla Națională de Studii Politice și Administrative împreună cu Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană au lansat primul program de master capabil să formeze viitori specialişti şi experţi în domeniul dezvoltării internaţionale şi ajutorului umanitar intitulat „Development, international cooperation and humanitarian aid”.
Programul de masterat „Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar” oferă o mai bună înţelegere a mecanismului de dezvoltare şi sprijinire internaţională, de colaborare peste frontierele impuse de geografi, pentru ca rezultatul final să fie favorabil pentru toate părţile implicate.
România are nevoie de specialişti în acest domeniu pentru a-și putea îndeplini angajamentul asumat prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană prin care se angajează să acorde 0,33% din Produsul Naţional Brut ţărilor în curs de dezvoltare.
Program de master specializat pe dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar debutează în anul şcolar 2013-2014, în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) al Școlii Naţionale de Studii Politice şi Administrative – Bucureşti.
Programul de masterat este acreditat de ARACIS (Agenţia Romană de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior) şi oferă pregătire academică şi consultanță într-un domeniu slab dezvoltat în România, însă foarte important pentru ca țara noastră să fie mai bine privită peste graniţe, precum şi pentu o mai bună dezvoltare a unui segment productiv care, din varii motive, este ignorat în România.
De altfel, această specializare este foarte importantă şi atractivă, oferind un parcurs practic şi integrat pe inserţia profesională a masteranzilor. Programul se desfăşoară în limba engleză şi se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă interesaţi într-o carieră internaţională concentrată pe dimensiunea dezvoltării internaţionale. Totodată, programul de masterat este adresat şi funcţionarilor din administraţia publică centrală dar şi locală întrucât Uniunea Europeană solicită expertiză şi alocă fonduri atât mecanismelor de cooperare guvernamentală cât şi locală.
Pentru prima ediţie, 2013-2015, programul de master „Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar” oferă 50 de locuri, dintre care 10 sunt fără taxă.
Mai multe detalii despre admitere pot fi găsite aici: http://dri.snspa.ro/2013/08/sesiune-admitere-noi-programe-de-masterat/
Masterul „Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar” este util studenţilor interesaţi pentru că toată grila de cursuri atinge subiecte din numeroase domenii: politici de dezvoltare, teoriile dezvoltării şi cooperării, economia dezvoltării, politici europene de asistenţă pentru dezvoltare, sau drepturile omului. De asemenea, programa de studiu oferă şi o parte aplicată a cursurilor, cum ar fi proiecte de dezvoltare (studenţii pot dezvolta proiecte personale, poate chiar reale, de interes pentru profesia lor), întâlniri cu specialişti în domeniu sau practicieni de nivel internaţional.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:
Georgiana Petre
+40 0730 591 331 / georgiana_petre21@yahoo.com
http://dri.snspa.ro/2013/08/sesiune-admitere-noi-programe-de-masterat/
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a fost înfiinţată ca instituţie de învăţământ postuniversitar, cu personalitate juridică, în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 183 din 1991, încorporând în structura sa fosta Facultate de Studii Politice din cadrul Universităţii Bucureşti. Prin H.G. nr 542 din 1995, SNSPA a obţinut dreptul de a organiza pregătire de nivel universitar din domeniul ştiinţelor politice. Prin această hotărâre, SNSPA este difinită ca instituţie publică de învăţământ superior, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
S-a creat astfel un cadru de pregătire profesională de elită, bazat pe programe de nivel postuniversitare, comparabil şi compatibil cu cel existent în ţările dezvoltate din Europa Occidentală sau în SUA.
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a fost gândit pentru a asigura o strânsă legătură între pregătirea teoretică şi practică executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluţii capabile să realizeze conexiunea între zona academică şi cea de expertiză.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: