Skip to content

Oportunitate de stagiu in cadru Institutul European din Romania

August 8, 2013

In fiecare an, Serviciul Coordonare Traduceri organizează două sesiuni de stagii de practică:

• sesiunea iulie – septembrie (min. 5 h/zi)

− perioada de depunere a dosarelor: 15 octombrie – 15 mai

• sesiunea noiembrie – mai (min. 4 h/zi)

– perioada de depunere a dosarelor: 15 iulie – 15 octombrie

Pentru prezentarea competenţelor dezvoltate pe parcursul stagiului în cadrul SCT şi a activităţilor desfăşurate în vederea dobândirii acestor competenţe, consultaţi urmatorul link.

Dosarul de candidatură va conţine:

Documente obligatorii:

• formularul de candidatură, completat, datat şi semnat corespunzător

• CV în format european în limba română

• copia actului de identitate

• copia adeverinţei de student/masterand/doctorand/absolvent

• copia diplomei de licenţă (în cazul masteranzilor/doctoranzilor/absolvenţilor din anul în curs)

• copii după certificatele care dovedesc nivelul de cunoaştere a limbilor străine, dacă este cazul (limbile engleză şi/sau franceză)

• copie după scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, semnată şi conţinând datele de contact ale semnatarului

Constituie un avantaj includerea în dosarul de candidatură a altor documente care atestă cunoştinţe/abilităţi menţionate la Profilul stagiarului, de exemplu copii ale certificatelor care dovedesc cunoştinţele de operare pe calculator sau cunoaşterea altor limbi oficiale ale Uniunii Europene (în special limba italiană, spaniolă, portugheză sau germană).

În afara formularului de candidatură şi CV-ului, dosarele nu vor conţine documente originale, ci numai copii care se vor certifica pentru conformitatea cu originalul la momentul interviului.

Dosarele de candidatură care nu conţin toate documentele obligatorii vor fi respinse.

Persoană de contact: Mihai CONSTANDACHE, Serviciul Coordonare Traduceri

(email: mihai.constandache@ier.ro ; tel: +4021 314 26 96/117)

Daca sunteti interesati, cititi mai multe aici: 

http://www.ier.ro/index.php/site/news_page/169

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: