Skip to content

Burse de cercetare pentru doctoranzi si tineri cercetatori

August 6, 2013

Obiectiv

Bursele oferă tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecţionare la o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată de stat sau la un institut de cercetare din Germania. Scopul principal al acestor finanţări este obţinerea titlului de doctor în ştiinţe. Această bursă poate fi acordată și pentru următoarele obiective:

  • Cercetare la o instituţie din Germania cu scopul obţinerii titlului de doctor în ţara de origine
  • Cercetare în Germania cu scopul obţinerii titlului de doctor în Germania; în acest context se atrage atenţia în mod deosebit asupra formelor structurate de doctorat (colegii, programe de doctorat internaţionale, Graduate Schools, Max-Planck-Research-Schools etc.). Informaţii detaliate găsiţi la adresa: http://www.daad.de/ipp.
  • Stagiu de cercetare sau perfecţionare fără absolvire
  • Pentru posesorii unui titlu de doctor se atrage atenţia asupra programelor Fundaţiei Alexander von Humboldt.

Durata

Durata finanţării se stabileşte de către comisia de selecţie. Ea se poate întinde – în funcţie de proiect şi planul de lucru – de regulă pe o perioadă de una până la zece luni. În cazul aplicării pentru un doctorat integral în Germania, perioada finanțată poate fi de trei, în cazuri excepţionale de patru ani.

Bursa

În funcţie de calificarea bursierilor, DAAD plăteşte o rată lunară de 750 € (pentru candidați cu o primă diplomă de absolvire) sau 1.000 € (pentru doctoranzi). Pe lângă aceasta sumă de bani, bursa mai cuprinde, de regulă, un sprijin financiar pentru asigurarea de sănătate. În plus, DAAD plăteşte o sumă pauşală corespunzătoare pentru costurile de călătorie, cu excepţia cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către ţara de origine sau terţi.

Premise

Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD absolvenţi foarte bine calificaţi, care la momentul începerii bursei şi-au încheiat primul ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă, în cazuri de excepţie şi cu o diplomă de bachelor sau care sunt deja doctori în ştiinţe (postdoc).

O confirmare scrisă a coordonării de către un profesor din Germania, care se referă explicit la proiectul candidatului şi care certifică disponibilitatea unui loc de lucru pentru acesta în cadrul instituţiei gazdă, trebuie ataşată dosarului. Dacă doctoratul urmează să fie finalizat în Germania, acceptul de îndrumare trebuie să vină din partea coordonatorului ştiinţific („Doktorvater“/„Doktormutter“).

Cel mai important criteriu de selecție este, pe lângă rezultatele obţinute, un proiect judicios planificat şi convingător pentru întreaga perioadă de stagiu solicitată. Proiectul trebuie să fie discutat şi aprobat de coordonatorul ştiinţific din Germania.

De regulă candidaților le sunt solicitate cunoştinţe de limbă germană, însă nivelul depinde de domeniul de specializare al candidatului şi de proiect, precum şi de posibilităţile existente în ţara de origine de a învăţa limba germană. Mai ales în domeniul ştiinţelor naturii şi a celor inginereşti, dacă la institutul gazdă se vorbeşte engleza, pot fi acceptate ca suficiente pentru aplicare cunoştinţe de limbă engleză (ce trebuie atestate în acest caz). Dacă aplicantul nu are cunoștințe de limbă germană, DAAD va hotărî, în fiecare caz în parte, dacă poate fi finanțat, înainte de începerea bursei, un curs de limbă (gratuit pentru bursier) la un institut de limbă din Germania. Această reglementare este valabilă numai pentru burse cu o durată începând cu 7 luni. Decizia privind includerea unui curs pregătitor de limbă în bursă, durata sau locul desfășurării lui, este luată de DAAD, care preia costurile cursului, costuri de cazare, de întreținere și bani de buzunar.

Pentru îmbunătățirea cunoștințelor de germană este recomandat cursul online „Deutsch-Uni Online (DUO)”. Pentru bursierii care beneficiază de finanțări care depășesc șase luni, DAAD preia costurile acestui curs pentru o perioadă de șase luni din momentul primirii confirmării bursei. În plus, bursierii, care beneficiază de finanțări care depășesc șase luni, pot solicita de la DAAD un sprijin pentru finanțarea unui curs de limbă ales de ei. Mai multe informații sunt precizate în momentul primirii bursei. Exigențele de limbă necesare pentru candidatură pot fi găsite la rubrica „Informații specifice pentru România”, de pe site-ul DAAD.

Informaţie suplimentară pentru candidaţii din domeniul medicină: Foaia cu „Informaţii adiţionale pentru candidaţii din domeniul medicină“ vă informează asupra detaliilor referitoare la premisele pentru aplicare şi condiţiile de bursă specifice (www.daad.de/extrainfo).

La adresa http://www.daad.de/stipendien/de/index.de.html?land=10 găsiţi alte informaţii specifice pentru România.

Durata şi termenul de începere a bursei

Durata: 1 până la 10 luni.

Bursele pentru stagii de cercetare fără absolvire în Germania şi cu scopul finalizării doctoratului în ţara de origine nu pot fi prelungite.

Bursele cu scopul finalizării doctoratului în Germania pot fi prelungite la cerere.

Bursele pot începe cel mai devreme la 1 iunie. Bursele cu o durată de la 7 luni în sus pot începe, de regulă, de la 1 octombrie.

Termen limită şi adresa la care se depune dosarul

Dosarele nu se pot depune direct la DAAD Bonn.

Dosarele trebuie depuse până la data de 15 noiembrie a fiecărui an la Ambasada Germaniei din Bucureşti:

Ambasada Germaniei la Bucureşti

Kulturreferat / DAAD Stipendien

Str. Căpitan Aviator Gheorghe Demetriade Nr. 6-8

011848 Bucureşti

 

 

Consultanţă

 

Pentru informaţii suplimentare şi consiliere personală vă rugăm să contactaţi un lector DAAD (o listă a lectorilor DAAD poate fi consultată pe http://www.daad.ro) sau Centrul de Informare DAAD din Bucureşti:

Centrul de Informare DAAD

Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59

011013 Bucureşti

Tel.: 021 310.15.40

E-mail: info@daad.ro

http://www.daad.ro

www.facebook.com/DAADRomania

Sursa:

http://issuu.com/daadromania/docs/brosch_re_rumaenisch_pdf

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: