Skip to content

’You are a Human Being! Be aware of your rights!’’ – despre experiente si schimburi interculturale

February 19, 2013

’You are a Human Being! Be aware of your rights!’’ – Training pentru multiplicatori în Educaţia pentru Drepturile Omului, 7-16 Decembrie 2012 (Sremski Karlovci, ImageSerbia)

‘’Experienţa din Serbia a fost una intensă atât la nivel de informaţii primite sau program de lucru, până la schimbul intercultural. Deşi Serbia este o ţară vecină, am realizat cât de puţine lucruri cunosc despre interacţiunile dintre diferite comunităţi şi etnii la nivel intern sau faptul că la ultimul recensământ, locuitorii din Voivodina (regiunea de nord cea mai dezvoltată din punct de vedere economic ) s-au declarat, mai în glumă mai în serios, Jedi sau indieni [1] pentru a demonstra neapartenenţa şi autonomia faţă de restul ţării.

Diversitatea participanţilor (ce reprezentau mai toate ţările din Balcani – fosta Iugoslavie, dar şi din ţările membre UE, Turcia) m-au făcut să conştientizez mai bine situaţiile de încălcare ale drepturilor omului cu care tinerii din fiecare regiune se confruntă. Mi s-a părut interesant să pot să interacţionez şi lucrez cu reprezentanţi ai ONG-urilor din Kosova, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia, Macedonia, dar şi cu cei din Germania, Cipru, Turcia, Olanda sau Estonia. Deşi încă există tensiuni în multe dintre aceste regiuni, un training de acest gen ajută la o mai bună înţelegere a contextului conflictual şi contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor lucrătorilor de tineret de a implementa proiecte special destinate tinerilor care provin din medii vulnerabile.’’

Oana Perju, participant training

 

‘’You are a Human Being, Be aware of Your Rights’’ a fost un proiect ce a plecat de la situaţia drepturilor omului în Europa şi s-a dezvoltat din nevoia de a investi în abilităţile şi cunoştinţele cu privire la Educaţia pentru Drepturile Omului(EDR), cu precădere printre lucrătorii de tineret care interacţionează cu cea mai sensibilă categorie de populaţie, şi anume tinerii.

De curând Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia pe Educaţie a Drepturilor Omului (www.hrea.org/index.php?doc_id=1808-an) prin care este recunoscut dreptul ca fiecare persoană din cele 7 miliarde de oameni de pe planetă să aibă acces la Educaţia pentru Drepturile Omului, printr-un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii care să includă toate vârstele şi toate categoriile sociale.

Acest proiect a pus accent pe dezvoltarea competenţelor multiplicatorilor în EDR, necesare lucrătorilor de tineret şi reprezentate de atitudini, competenţe, dar şi cunoştinţe ce pot fi utilizate în dezvoltarea şi implementarea activităţilor de EDR a căror beneficiari pot varia: de la comunităţi vulnerabile, până la activişti în propriile organizaţii.

Astfel, principalul obiectiv al acestui proiect a fost de a dezvolta competenţele necesare multiplicatorilor în a pregăti, susţine şi evalua activităţile de EDR, activităţi ce vin ca un răspuns la diferitele probleme ridicate de drepturile omului în propriile comunităţi.

Obiective specifice:

–          Creşterea nivelului de cunoştinţe şi conştientizare cu privire la Drepturile Omului (valori, principii, studii de caz), Educaţia pentru Drepturile Omului (metode şi rezultate), excluderea socială, dialog intercultural, toleranţă

–          Creşterea atitudinilor pro-active cu privire la drepturile omului

–          Dezvoltarea unor competenţe practice  în educaţia non-formală prin metodele folosite de EDR

–          Angajarea participanţilor în a acţiona ca multiplicatori de EDR în beneficiul tinerilor afectaţi de violarea drepturilor omului

–          Înţelegerea şi promovarea valorilor de voluntariat

–          Dezvoltarea şi activarea potenţialului creativ prin educaţia non-formală

Metodologia trainingului a avut 2 dimensiuni (platforma de învăţare on-line şi trainingul propriu-zis). Etape :

–           Faza de introducere (pregătirea pentru curs) prin e-learning la distanţă 

–          Cursurile propriu-zise: 7-16 decembrie 2012, Sremski Karlovi, Serbia

–          Follow-up prin intermediul platformei on-line

Trainingul a fost dedicat lucrătorilor de tineret, coordonatori, lideri, activişti, facilitatori, traineri etc din Albania, Bosnia and Herzegovina, Cipru, Estonia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Olanda, România şi Turcia.

 

Organizaţia implementatoare:

The Youth Dialogue Programme[1] are ca misiune principală activităţile pentru drepturile omului şi justiţie socială. Organizaţia este focusată pe întărirea capacităţii tinerilor, în special a celor care provin din grupuri vulnerabile şi marginalizate, de a reacţiona în comunitate. Majoritatea activităţilor organizaţiei au fost implementate la nivel local şi regional, cu tinerii din Serbia şi Kosovo, iar mai târziu activităţile au fost extinse şi spre Orientul Mijlociu.

 

Proiectul a fost finanţat prin programul Tineret în Acţiune

 


 


Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: