Skip to content

Fii voluntar in lume! Stagiu de voluntariat in Uganda – Asociatia Millennium Center

June 18, 2012

Asociația “Millennium Center” implementează proiectul “Roots of Education 4 Sustainable Development!”împreună cu organizația parteneră din Uganda – “Mzungu  Volunteers”, care presupune trimiterea de 18 voluntari români într-un stagiu de voluntariat de 2 luni în localitățile Kampala, Jinja și Kabale. Activități: campanii de informare cu privire la problemele de sănătate (igienă personală, nutriție, prevenire HIV etc.), cursuri de limbi străine și cursuri IT, precum și activități non-formale cu tinerii și copii. Pentru mai multe detalii despre proiect : sending.mc@gmail.com.mpala

DESCRIERE STAGIU DE VOLUNTARIAT

Proiect EVS „Roots of Ed

ucation 4 Sustainable Development!” în Uganda

Înaintea începerii completării dosarului de aplicație pentru acest proiect, vă rugăm să aveți în vedere faptul că în urma acestei etape va exista o preselecție a participanților, urmată de un interviu și o probă finală ce se va desfășura la sediul asociatiei din Arad. De aceea vă rugăm să aveți în vedere faptul că în eventualitatea în care veți fi selecționat(ă) în etapa următoare, costurile aferente prezentării la interviu și proba finală vor fi acoperite în totalitate de către fiecare candidat în parte. Cei selecționați vor fi implicați, anterior plecării în stagiul de voluntariat, în mai multe sesiuni de pregătire ce vor avea loc în Arad, pe o perioadă de căteva zile pe parcursul unei luni de zile, de regulă luna dinaintea începerii stagiului de voluntariat. De asemenea, se solicită candidaților o disponibilitate mai ridicată în ceea ce privește timpul acordat altor proceduri adiacente participării cum ar fi administrarea vaccinurilor, pregătirea documentelor pentru viza etc.

Vă rugăm insistent să aveți în vedere toate aceste aspecte înainte de a aplica.

 • 18 voluntari cu vârsta între 18 și 30 de ani
 • Început stagiu: 01.09.2012
 • Sfârsit de stagiu: 01.11.2012
 • Organizație gazdă: “Mzungu Volunteers”
 • Locație: Uganda (localitățile Kampala, Jinja și Kabale); în fiecare dintre acestea vor fi desfășurate alte tipuri de activități, voluntarii având posibilitatea ca după o perioadă să își schimbe comunitatea gazdă, dacă doresc
 • Termen limită: 10.07.2012

Principalele obiective ale proiectului:

 1. Creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor din comunitatea gazdă cu privire la problemele de sănătate, cum ar fi: igiena personală, prevenirea HIV, nutriție, proceduri de prim ajutor etc.
 2. Sprijinirea procesului de angajare în mediul tinerilor din localitatea gazdă pe piața muncii;
 3. Angajarea în activități care să prevină sau să diminueze marginalizarea socială, sărăcia, încurajând dezvoltarea sustenabilă în țări în curs de dezvoltare în legatură cu eforturile UE în aceste domenii.
Sarcinile voluntarilor (în funcție de comunități):1. Campanii de informare pe probleme de sănătate, stabilirea metodelor și instrumentelor de informare, selectarea grupului țintă, selectarea stakeholderilor locali, a datelor și locațiilor de implementare, asigurarea aspectelor logistice, implementarea sesiunilor de informare sau a altor instrumente: întâlniri non-formale cu tineri și părinți (5), flash mob-uri (2), manifestări publice (1), ateliere de lucru (5), prezentări publice (2) etc. – comunitatea locală Kabale (6 voluntari)

2. Desfășurarea de cursuri: asigurarea unui design al cursurilor, plan de activitate și structură, selectarea grupului țintă, a datelor și locațiilor de implementare, asigurarea aspectelor logistice, implementarea cursurilor: IT, operare PC de bază (2), utilizare a internetului (2), cursuri de limba engleză (2), participare activă (2) – comunitatea locală Jinga (6 voluntari)

3. Realizarea mai multor activități cu caracter non-formal: diverse ateliere de lucru: teatru, dans, public speaking, activități în aer liber și activități sportive, evenimente culturale și sociale: vizitarea stakeholderilor locali și selecția grupului țintă, realizarea unei mici cercetări cu privire la nevoile grupului țintă, selecția și pregătirea unui program de activități, asigurarea aspectelor logistice, implementarea fiecărei activități cel putin 1 dată – comunitatea locală Kampala (6 voluntari)

Alte sarcini adiacente ale voluntarilor (per ansamblu)

 • organizarea unei expoziții fotografice continând imagini reprezentative realizate pe parcursul activităților desfășurate
 • întâlniri non-formale cu tineri și părinții acestora
 • crearea a 2-3 documentare ale proiectului
 • administrarea website-ului proiectului
 • organizarea a 3 evenimente în fiecare comunitate locală de găzduire la finalul stagiilor de voluntariat pentru prezentarea, diseminarea și valorificarea rezultatelor atinse și într-o comunitate locală de trimitere din România
Procedura de selecție (prima fază):– Formular de aplicație

– Curriculum Vitae (Europass)

– Scrisoare de motivație

– Fotografie

*50% din cei 18 tineri să fie cu oportunități reduse (vezi mai jos descrierea)


*Tinerii cu oport
unităţi reduse sunt tineri dezavantajaţi faţă de alţii, datorită unor situații sau obstacole menţionate în lista ne-exhaustivă de mai  jos. În anumite contexte, astfel de situații sau obstacole blochează accesul efectiv al tinerilor la educaţie formală şi non-formală, mobilitate şi participare transnaţională, cetăţenie activă, încurajare şi includere în societate în ansamblu.

 • Obstacole sociale: tineri discriminați pe motive de gen, etnie, religie, orientare sexuală, dizabilități etc.; tineri cu abilități sociale limitate sau comportamente anti-sociale sau riscante din punct de vedere sexual; tineri în situații precare (foști) condamnați, (foști) consumatori în exces de droguri sau alcool; părinți tineri și/sau singuri; orfani; tineri din familii dezorganizate
 • Obstacole economice: tineri cu un standard redus de trai, venituri scăzute, dependența de sistemul de asigurări sociale; în situație de șomaj pe termen lung sau sărăcie; tineri fără adăpost, cu datorii sau probleme financiare
 • Dificultăți educaționale: tineri cu dificultăți de învățare; tineri care s-au retras din sistemul de învățământ formal; persoane cu calificări inferioare; tineri cu rezultate școlare slabe
 • Diferențe culturale: tineri imigranți sau refugiați, ori descendenți ai unor familii imigranți sau refugiați; tineri aparținând unei minorități naționale sau etnice; tineri cu probleme de adaptare lingvistică și includere culturală
 • Probleme de sănătate: tineri cu probleme cronice de sănătate; tineri cu probleme de sănătate mintală
 • Obstacole geografice: tineri din zone izolate sau rurale; tineri locuind pe insule mici sau în regiuni periferice; tineri din zone urbane cu probleme; tineri din zone cu servicii deficitare (transport public limitat, facilități reduse, sate abandonate)

Alte situații posibile:

 • tineri care provin din familii sărace și sunt în prag de abandon școlar sau sunt forțați să lucreze pentru asigurarea sustenabilității familiei sau a lor însăși
 • provin din familii ce au trecut printr-o situație de criză (sunt orfani și sunt crescuți de bunici sau alte rude, au unul sau ambii părinți în următoarele situații: neangajați, alcoolici, depravați de libertate, suferă de o dizabilitate sau boală cronică, analfabeți sau cu un standard redus de educație, consumatori de droguri sau persoane plasate în centre de reabilitare)
 • orfani sau tineri plasați în centre de plasament, în special tineri ce trec printr-o perioadă de criză instituțională (au deja vârsta de 18 ani și trebuie să părăsească instituția)
 • femei cu copii ce sunt victime ale violenței în familie sau persoane plasate în centre de reabilitare din diverse motive
 • tineri care nu beneficiază de suportul familiei în niciun fel
 • tineri care provin din familii numeroase etc.

***Nota 1: Toate cosonal.turile aferente participării în cadrul stagiului de voluntariat sunt acoperite prin program, în afară de 10% din transportul internațional

***Nota 2: Dacă nu sunteți sigur(ă) că vă încadrați în criteriile de eligibilitate, sau doriți să aflați mai multe informații despre facilități și condiții vă rugăm să scrieți pe adresa sending.mc@gmail.com.

http://voluntarinlume.millenniumcenter.org/stagiu-de-voluntariat-in-uganda/

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: